Aktuelt

Prisinformasjon til våre kunder

PRISØKNING FRA 15.07.2022

Med bakgrunn i redusert tilgang på råvarer og økte priser på flere viktige materialer ser vi oss dessverre nødt til å endre våre priser på noen varegrupper. Økningen vil ligge på mellom 4 – 18 %, men enkelte varegrupper vil kunne ha et avvik fra dette.

På grunn av begrenset råvaretilgang opplever vi at flere av våre produkter har økt leveringstid fra fabrikk. Vi jobber fortløpende med å bygge opp vårt lager ytterligere for å sikre tilgangen til varer, men oppfordrer våre kunder til å ta kontakt med oss for å best mulig sikre tilgjengeligheten av sine kritiske varer i tiden fremover.


Med vennlig hilsen,

Michael Mørum
Salgssjef
Otto Olsen AS


———————————————————————

PRICE ADJUSTMENT FROM 15.07.2022

Due to reduced supply of raw materials and increased prices for several important materials, we are forced to adjust our prices for some product groups. The increase will be between 4 – 18 %, but some product groups may deviate from this.

Due to the limited raw material supply, several of our products are subject to increased delivery time from our suppliers. We continue to build up our warehouse stock further to ensure access to goods, but encourage our customers to contact us if concerned about the availability of their critical goods in the future.


Best regards,

Michael Mørum
Sales Manager
Otto Olsen AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lurer du på noe?

Send oss en melding eller ta kontakt direkte med avdeling hvis du ønsker hjelp til å finne frem til en god løsning.