Aktuelt

Prisinformasjon til våre kunder

PRISØKNING FRA 01.01.2023

Med bakgrunn i økte priser fra våre leverandører, sterkt økte energipriser samt en generell kostnadsøkning ser vi oss nødt til å endre våre priser fra 1.januar 2023.

Økningen vil ligge på mellom 2 – 6,5 %, men enkelte varegrupper vil kunne avvike fra dette.

Vi ønsker å understreke at vi kontinuerlig arbeider med våre leverandører for å holde prisene nede, og har igangsatt en rekke interne effektiviseringsprosjekter for å minimere den generelle kostnadsøkningen.

På grunn av begrenset råvaretilgangen opplever vi at flere av våre produkter har økt leveringstid fra fabrikk. Vi jobber fortløpende med å bygge opp vårt lager ytterligere for å sikre tilgangen til varer, men oppfordrer våre kunder til å ta kontakt med oss for å best mulig sikre tilgjengeligheten av sine kritiske varer i tiden fremover.

Har du spørsmål angående dette, ta kontakt med din Otto Olsen kontakt eller send oss en e-post på post@oo.no.

Med vennlig hilsen,

Michael Mørum
Salgssjef
Otto Olsen AS

———————————————————————

PRICE ADJUSTMENT FROM 01.01.2023

Based on the increased prices from our suppliers, significantly increased energy costs and the general cost increase over the past year we need to adjust our prices from January 1, 2023.

The general increase will be between 2 – 6,5 %, but some product groups may deviate from this.

We continuously strive to avoid any price increases from our suppliers and have initiated a number of efficiency projects internally to minimize our cost picture.

Due to limited supply of raw materials, we experience that several of our product groups are subject to increased delivery time from our suppliers. We continue to build up our warehouse stock further to ensure access to goods but encourage our customers to contact us in order to ensure the availability of their critical goods in the future.

If you have any questions regarding this, please contact your Otto Olsen sales representative or send us an e-mail at post@oo.no.

Best regards,

Michael Mørum
Sales Manager
Otto Olsen AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lurer du på noe?

Send oss en melding eller ta kontakt direkte med avdeling hvis du ønsker hjelp til å finne frem til en god løsning.