Aktuelt

Viktig prisinformasjon til våre kunder

Den pågående krigen i Ukraina har skapt store utfordringer for verdens råvareprodusenter. Otto Olsen mottar daglig informasjon fra våre leverandører om uventede faktorer som vil og kan påvirke leveringssikkerhet og prisnivå fremover. 


RÅVAREBRIST

Enkelte viktige råvarer, som nikkel, produseres i de krigsherjede områdene og dette kan få konsekvenser for fremtidig levering av stålprodukter.  

Gummi- og plastprodukter er også rammet av begrensinger som en følge av uro i verdenspolitikken. 

Nesten uten unntak får vi daglige prisøkningsvarsler fra våre leverandører. Prisene øker og kan i mange tilfeller ikke bekreftes før de leveres.  


ENERGI

Konflikten har ytterligere økt de allerede høye energiprisene til nye nivåer og det ser heller ikke ut til å avta med det første. 


TRANSPORT

Energileddet og mangel på containere påvirker transportkostnadene i stor grad. Kapasitetsmangel gjør fraktprisene enda høyere. 

 

Otto Olsen gjør alt vi kan for å opprettholde trygg og god levering, men samtidig må vi ta situasjonen på alvor og gjøre de tiltak som er nødvendige. Vi ønsker å være en tydelig og ærlig leverandør overfor våre kunder. 

Alt det ovenstående tvinger oss til å erklære Force Majeure. Markedsforholdene er svært usikre framover og vi jobber kontinuerlig med å sikre våre kunders leveranser.    

Prisene vil i stor grad være gjenstand for kontinuerlig gjennomgang og vi kan ikke garantere at de ikke vil endre seg fra et kjøp til det neste. Vi forbeholder oss derfor retten til å korrigere prisene når det er nødvendig p.ga. overnevnte forhold. Det samme gjelder for leveringstider. Pr i dag har vi god kontroll, men dette kan endre seg på kort varsel. 

Vi følger situasjon kontinuerlig og vil iverksette tiltak fortløpende til beste for våre kunder. 

 

Ta kontakt med deres Otto Olsen kontakt dersom dere har konkrete spørsmål om egne produkter og leveranser.  

 
Med vennlig hilsen,

Michael Mørum
Salgssjef
Otto Olsen AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lurer du på noe?

Send oss en melding eller ta kontakt direkte med avdeling hvis du ønsker hjelp til å finne frem til en god løsning.