Aktuelt

Tiltak for å hindre spredning av smitte

Vi har iverksatt flere tiltak for å forhindre smitte av koronaviruset.
Vårt kundesenter er åpent og varer blir levert som vanlig.

VARSEL OM MULIG FORCE MAJEURE SITUASJON

COVID-19-epidemien sprer seg raskt og påvirker mennesker og bedrifter over hele verden.

Skulle Otto Olsens operasjonelle drift og aktiviteter bli påvirket av COVID-19-epidemien, anser vi dette som en Force Majeure-situasjon.

Som en konsekvens kan vi komme i en situasjon der vi ikke vil være i stand til å
oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser. Vi gjør imidlertid alt for å redusere konsekvensene av denne Force Majeure-hendelsen for alle involverte parter.

 

TILTAK FOR Å HINDRE SPREDNING AV KORONAVIRUSET

Otto Olsen følger oppfordringen fra Folkehelseinstituttet og norske myndigheter og tar alle forholdsregler for å hindre spredning av koronaviruset.

De fleste av våre ansatte jobber nå fra hjemmekontor og er tilgjengelig på telefon og e-post som vanlig.

Vi har et stort, velfylt lager og varer blir sendt ut på vanlig måte. Lagerfunksjoner og produksjon opprettholder ordinær drift både på Berger og i Kristiansand,
men vi har gjort tiltak for å redusere smitterisiko.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lurer du på noe?

Send oss en melding eller ta kontakt direkte med avdeling hvis du ønsker hjelp til å finne frem til en god løsning.