Papir og treforedling

Papir og treforedling

Papir og treforedling viktigste råvarer er tømmer og returpapir. Treforedlingsindustrien produserer i hovedsak cellulose, kjemikalier, papir, fiberplater og emballasje, mens hovedproduktene i sagbruket er plank og konstruksjonsmaterialer.

Otto Olsen er en viktig støttespiller for at din virksomhet skal nå sine mål for effektiv og lønnsom drift – hvor klima og miljø står sentralt. Vi har produktene og løsningene, men også viktige tjenester som er avgjørende for et godt sluttresultat.

Spesialistkompetanse og god tilgang på produkter

I samarbeid med våre kunders høye kompetanse innen drift, så bidrar vi i Otto Olsen med spisskompetanse på produktegenskaper og løsninger. Dette sikrer forutsigbare forutsetninger for drift og når vi spiller på lag, da finner vi de beste løsningene.

Våre produkter innen treforedling og sagbruk

Vi leverer et bredt spekter av produkter og komponenter med høy kvalitet.

Våre tjenester hjelper deg på vei

Produkter og komponenter er viktig, men før man ofte kommer så langt – så må man vite hva man trenger. Da gjelder det å finne de mest optimale produktene og løsningene for å sikre en effektiv, stabil og lønnsom drift.

Dette er noen av de tjenestene vi tilbyr

Lurer du på noe?

Send oss en melding eller ta kontakt direkte med avdeling hvis du ønsker hjelp til å finne frem til en god løsning.

Bli med på Fagdager 5. og 6. juni

Otto Olsen arrangerer fagdager 5. og 6. juni her hos oss på hovedkontoret. Vi ønsker alle kunder og kontakter velkommen til to lærerike og spennende dager.

Bli med på Fagdager 5. og 6. juni

Otto Olsen arrangerer fagdager 5. og 6. juni her hos oss på hovedkontoret. Vi ønsker alle kunder og kontakter velkommen til to lærerike og spennende dager.