Offshore og maritim industri

Offshore og maritim industri

Otto Olsen er en totalleverandør til offshore og maritim industri i Norge og verden for øvrig. Vi besitter stor kompetanse og er blant mange en foretrukket sparringspartner og leverandør.

I denne bransjen er det strenge krav til sikkerhet, kvalitet, service og serviceintervaller – noe som krever tett oppfølging. Samtidig er det nødvendig med et stort lager av kvalitetsprodukter, god teknisk rådgivning og raske svar. Dette tilbyr Otto Olsen. 

Otto Olsen samarbeider med alle store klasseselskap som DNV-GL, Burerau Veritas, ABS med flere. Der det kreves, følger vi NORSOK-standarder i tett samarbeid med kunder og leverandører.

Våre produkter følger internasjonale kvalitetsstandarder

Offshorebransjen består i hovedsak av industriene olje og gass, samt offshore vindkraft. Begge disse industriene har installasjoner (f.eks. oljeplattformer) som har strenge krav til blant annet ettersyn, kontroller og vedlikehold. Vi i Otto Olsen leverer både produkter og tjenester til denne bransjen.

Gjennom våre leverandører tilbyr Otto Olsen produkter iht. internasjonale kvalitetsstandarder. Dette er altså produkter og løsninger som innehar avtalte og dokumenterte spesifikasjoner av god kvalitet.

Otto Olsen bistår din virksomhet med de viktigste faktorene for å lykkes

I et samarbeid mellom kunde og leverandør, så er det ikke kun produktene som er avgjørende for sluttresultatet.
Vi i Otto Olsen har gjennom mange år tilegnet oss kompetanse på en rekke områder, vi vet hva våre kunder har av ønsker, krav og behov – og vi vet hva som skal til for å lykkes. I oversikten under får du et innblikk i hva vi i Otto Olsen kan bidra med overfor deg som kunde.

Vårt mål gjennom et samarbeid med din virksomhet, er å bidra til suksess.

En oversikt over vårt tilbud

Tjenester
Produkter
Systemer

Lurer du på noe?

Send oss en melding eller ta kontakt direkte med avdeling hvis du ønsker hjelp til å finne frem til en god løsning.

Bli med på Fagdager 5. og 6. juni

Otto Olsen arrangerer fagdager 5. og 6. juni her hos oss på hovedkontoret. Vi ønsker alle kunder og kontakter velkommen til to lærerike og spennende dager.

Bli med på Fagdager 5. og 6. juni

Otto Olsen arrangerer fagdager 5. og 6. juni her hos oss på hovedkontoret. Vi ønsker alle kunder og kontakter velkommen til to lærerike og spennende dager.