Entreprenør, asfalt og pukk

Entreprenørbransjen, pukkverk og asfaltverk

Pukk og grus har mange bruksområder. Det brukes i de fleste byggeprosjekter innen bygg- og anleggsbransjen, til fundamenteringer, som tilslag i betong og asfalt, til veibygging, men også i offshorebransjen. Ved sistnevnte, så kan formålene være å dekke over kabler, underlag til installasjoner under vann m.m.

Asfalt dominerer som vegdekke i Norge, og asfalt velges ut ifra belastning, tilgangen på materialer, lokale forhold og pris. Samtidig stilles det krav når det gjelder slitasje, aldring, støy etc.

Produkter fra Otto Olsen

Våre produkter er med på å hjelpe entreprenører, pukkverk og asfaltverk til en stabil og sikker drift året rundt.

Vi tilbyr blant annet:

Vi bistår deg på en rekke områder

Otto Olsen har gjennom mange år tilegnet oss god fagkompetanse innen en rekke bransjer, og vi bistår din virksomhet på flere områder, med:

Smarte løsninger og produkter fra Otto Olsen bidrar til effektivitet

Mange sug- og spylebiler benytter blant annet slanger fra Otto Olsen. Disse bilene suger opp septik, sandfang, gatesluk, fett og olje fra utskillere og annet slam og væsker fra både private og næring/industri, men ikke nok med det – de suger også opp tørr masse. Alt fra stein og pukk til pulver og slam av alle slag.

Slangene som brukes har opptil 130 mm diameter. Lossing skjer via tømmestuss eller ved å reversere pumpen, slik at man kan losse slam og væske over på tanker. Otto Olsen leverer slanger som virkelig tåler alt dette.

Ofte er tilkomsten med stor lastebil dårlig, der hvor f.eks. gravemaskiner ikke kommer til. Da kan sugeslange legges ut. Det kan også være utfordringer med kabler i bakken.

Sug- og spylebiler kan i tillegg blåse pukk, leca m.m. gjennom slangene og tilbakefylle masser der hvor tilkomsten er vanskelig.

 

Lurer du på noe?

Send oss en melding eller ta kontakt direkte med avdeling hvis du ønsker hjelp til å finne frem til en god løsning.

Bli med på Fagdager 5. og 6. juni

Otto Olsen arrangerer fagdager 5. og 6. juni her hos oss på hovedkontoret. Vi ønsker alle kunder og kontakter velkommen til to lærerike og spennende dager.

Bli med på Fagdager 5. og 6. juni

Otto Olsen arrangerer fagdager 5. og 6. juni her hos oss på hovedkontoret. Vi ønsker alle kunder og kontakter velkommen til to lærerike og spennende dager.