Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Otto Olsen AS har ambisjoner om å bidra til en grønnere fremtid. 

Vi skal være en ansvarlig arbeidsgiver og en ansvarlig aktør i markedene vi opererer i. Vi erkjenner den langsiktige betydningen av etterrettelig forretningsførsel fordi det skaper tillit hos ansatte, kunder, eier og andre interessepartnere. 

Med våre løsninger, produkter og tjenester ønsker vi å bidra til kontinuerlig forbedring av en bærekraftig og økonomisk utvikling, miljøansvar og sosial rettferdighet.

I alt vi gjør, respekterer vi menneskerettighetene, helse, miljø og sikkerhet.

Otto Olsen skal bidra til en grønnere fremtid.

Vi sikrer god helse for våre ansatte gjennom kontinuerlig fokus på HMS

Vi tilbyr kompetanseutvikling internt og eksternt. 

Vi er opptatt av mangfold og likestilling. Vi tilstreber å øke andelen kvinnelige ansatte.

Vi har fokus på gode arbeidsvilkår og rettferdige ordninger for våre ansatte og for våre leverandører.

Vi har fokus på lavt CO2 avtrykk i vår drift. Vi skal jobbe kontinuerlig for å redusere negativ miljøpåvirkning.

Vi har fokus på lavt CO2 avtrykk av våre aktiviteter.

Lurer du på noe?

Send oss en melding eller ta kontakt direkte med avdeling hvis du ønsker hjelp til å finne frem til en god løsning.

Bli med på Fagdager 5. og 6. juni

Otto Olsen arrangerer fagdager 5. og 6. juni her hos oss på hovedkontoret. Vi ønsker alle kunder og kontakter velkommen til to lærerike og spennende dager.

Bli med på Fagdager 5. og 6. juni

Otto Olsen arrangerer fagdager 5. og 6. juni her hos oss på hovedkontoret. Vi ønsker alle kunder og kontakter velkommen til to lærerike og spennende dager.