Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Innledning

Otto Olsen AS har som målsetting å være en ansvarlig arbeidsgiver. Vi erkjenner den langsiktige betydningen av etterrettelig forretningsførsel fordi det skaper tillit hos ansatte, kunder, eier og andre interessepartnere.

Med våre løsninger, produkter og tjenester ønsker vi å bidra til kontinuerlig forbedring av en bærekraftig og økonomisk utvikling, miljøansvar og sosial rettferdighet. I alt vi gjør, respekterer vi menneskerettighetene, helse, miljø og sikkerhet.

Åpenhetsloven

Teksten ovenfor er hentet fra våre etiske retningslinjer.
Retningslinjene omhandler ellers spesifikke krav for:
 • Barnearbeid og tvangsarbeid
 • Helse og sikkerhet
 • Arbeidstakerrettigheter
 • Konfidensiell informasjon
 • Trakassering og diskriminering
 • Politisk uavhengighet
 • Rettferdig konkurranse
 • Antikorrupsjon
 • Likebehandling
 • Bærekraftig miljø
 • Varsling

Leverandører og samarbeidspartnere

Vi forventer at alle våre leverandører og samarbeidspartnere respekterer våre etiske
retningslinjer og handler i samsvar med dem. Videre forventer vi at våre leverandører sikrer
at våre etiske retningslinjer også blir fulgt av deres underleverandører når de jobber med oss.

Otto Olsen AS skal legge vekt på arbeidsvilkår og miljømessige forhold ved valg av nye
leverandører.

Vi gjør bare forretninger med leverandører, kunder og partnere som respekterer våre etiske
retningslinjer og handler i overensstemmelse med disse.

Beskrivelse av bedriftens struktur

Otto Olsen er en norskeid bedrift med lang erfaring og høy teknisk kompetanse. Vi tilbyr et
bredt spekter av produkter til ulike industrier. Otto Olsen er i tillegg til hovedkontoret på
Berger lokalisert med lager og produksjonsenhet i Kristiansand. Vi er ca. 120 medarbeidere.
Ledergruppen består av 10 medlemmer med ulike ansvarsområder i organisasjonen som
økonomi, salg, innkjøp, HR, kvalitet og HMS, produktkompetanse, logistikk og produksjon.

Beskrivelse av bedriftens struktur

Otto Olsen leverer tekniske produkter og sammensatte løsninger til industri og handel,
hovedsakelig i Norge, men også til utlandet. Produktene og løsningene er delt inn i følgende
grupper:

 • Hydraulikk
 • Industrikomponenter
 • Plast
 • Gummi
 • Tetninger og pakninger
 • Transmisjoner
 • Væskehåndtering

 

Vi har også egen produksjon av tetninger og pakninger samt verksteder for slange- og
rørbearbeiding.

Rutiner for godkjenning og re-godkjenning av leverandører til Otto Olsen

 • Egenevalueringsskjema utfylt av nye leverandører skal etter innsendelse godkjennes
  eller avslås av innkjøpssjef. Alle A-leverandører skal re-godkjennes hvert 3. år

 • Alle nye leverandører skal signere for at de overholder alle våre krav spesifisert i våre
  etiske retningslinjer.

 • Alle leverandører skal på forespørsel fra oss signere for at deres produkter er i tråd
  med kravene i EU direktiver for Reach, ROHS og Asbestos.

Bransjer vi selger til

Otto Olsen leverer produkter og løsninger til følgende markeder / bransjer:

 • Offshore og marine
 • Transport
 • Næringsmiddel og farma
 • Entreprenør, asfalt og pukk
 • Mekanisk industri
 • Metall industri
 • Papir og treforedling
 • Akvakultur

Forankring av arbeidet med menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold

Arbeidet med oppfyllelse av kravene i Åpenhetsloven er forankret i Otto Olsen AS styre.

Ansvar

Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for overholdelse av krav i loven, og rapporterer til styret når styremøter avholdes. Øvrig ansvar er plassert slik:

 • Kvalitets-, HMS- og HR sjef har ansvar for oppfølging av arbeidet internt, og at
  instrukser, rutiner og annen dokumentasjon som er utarbeidet blir brukt internt iht. gjeldende krav.
 • Innkjøpssjef er ansvarlig for at forventninger og retningslinjer for ansvarlig næringsliv
  fremkommer i alle nye avtaler med våre leverandører.
 • Innkjøpssjef skal utføre aktsomhetsvurdering vedr. menneskerettigheter og
  arbeidsforhold i de tilfeller ny leverandør befinner seg i land med slik risiko.
 • Innkjøpssjef skal planlegge og utføre leverandørrevisjoner hos våre viktigste
  leverandører spesifisert i egen revisjonsplan. Revisjonene skal i stor grad omhandle
  leverandørens kontrollrutiner for underleverandører i risiko land.
 • Innkjøpssjef skal innhente informasjon fra aktuell leverandør ved ekstern forespørsel
  fra kunde om produksjonsland osv.

Varslingskanaler og klagemekanismer som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser

Vi har et varslingssystem i tråd med arbeidsmiljøloven for våre ansatte. 

Spørsmål til Otto Olsen om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og overholdelse av krav i Åpenhetsloven sendes til
aapenhetsloven@oo.no

Varslinger og klager iht. brudd på menneskerettigheter og arbeidsmiljø sendes til samme mailadresse.

Les Otto Olsens redegjørelse av krav i åpenhetsloven her

Lurer du på noe?

Send oss en melding eller ta kontakt direkte med avdeling hvis du ønsker hjelp til å finne frem til en god løsning.