Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Otto Olsen AS har som målsetting å være en ansvarlig arbeidsgiver. Vi erkjenner den langsiktige betydningen av etterrettelig forretningsførsel fordi det skaper tillit hos ansatte, kunder, eier og andre interessepartnere. Med våre løsninger, produkter og tjenester ønsker vi å bidra til kontinuerlig forbedring av en bærekraftig og økonomisk utvikling, miljøansvar og sosial rettferdighet. I alt vi gjør, respekterer vi menneskerettighetene, helse, miljø og sikkerhet.

Teksten ovenfor er hentet fra våre etiske retningslinjer. Retningslinjene omhandler ellers spesifikke krav for:

• Barnearbeid og tvangsarbeid
• Helse og sikkerhet
• Arbeidstakerrettigheter
• Konfidensiell informasjon
• Trakassering og diskriminering
• Politisk uavhengighet
• Rettferdig konkurranse
• Antikorrupsjon
• Likebehandling
• Bærekraftig miljø
• Varsling

Spørsmål til Otto Olsen om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og overholdelse av krav i Åpenhetsloven sendes til
aapenhetsloven@oo.no

Varslinger og klager iht. brudd på menneskerettigheter og arbeidsmiljø sendes til samme mailadresse.

 

Les Otto Olsens redegjørelse av krav i åpenhetsloven her